obec Prostějovičky

Kalendář akcí

Webmaster

Rezervace hřiště nebo posilovny

Rezervační systém slouží i pro rezervaci posilovny, kdy posilovnu možno rezervovat maximálně do 21:00 hod. Posilovna slouží převážně pro občany obce.

Na Vámi zadaný e-mail bude zasláno potvrzení, proto je nutné rezervace zadávat minimálně jeden den dopředu a nejlépe v pracovní den!

Pro občany z jiných obcí je pronájem hřiště zpoplatněn, pro bližší informace kontaktujte obecní úřad.

Zadat rezervaci

 

Provozní řád hřiště naleznete zde.

Provozní řád posilovny naleznete zde.

 

Úřední deska

Aktuální dokumenty roku 2024:


Pozvánky na zasedání:

Pozvánka na 10. zasedání zastupitelstva obce (vyvěšeno dne 2.7.2024)


Oznámení

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Oznámení o zveřejnění dokumentů (vyvěšeno dne 3.9.3023)


Schválený rozpočet obce a příspěvkové organizace na rok 2024 a Schválený Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2025 a 2026:

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Schválený rozpočet na rok 2024 (vyvěšeno dne 18.12.2023)

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Schválený Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2025 a 2026 (vyvěšeno dne 18.12.2023)

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2024 (vyvěšeno dne 18.12.2023)

Schválený Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na léta 2025 a 2026 (vyvěšeno dne 18.12.2023)


Záměry prodeje, pronájmu a výpůjčky:

Záměr propachtování nebytových prostor - pohostinství (vyvěšeno dne 27.5.2024)


Usnesení zastupitelstva obce

Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce

Usnesení z  1. mimořádného zasedání zastupitelstva obce


Zápisy ze zasední

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce

Zápis z 1.mimořádného zasedání zastupitelstva obce


Finanční a rozpočtové dokumenty obce:

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Rozpočtové opatření č. 2 (vyvěšeno dne 14.6.2024)

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Rozpočtové opatření č.1 (vyvěšeno dne 30.4.2024)

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Rozpočtové opatření č.9 (vyvěšeno dne 12.1.2024)


Závěrečný účet obce za rok 2023 po schválení:

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Závěrečný účet obce za rok 2023        https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Rozvaha         https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Výkaz zisku a ztráty

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Fin 2-12                   https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Příloha             https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Dokumenty příspěvkové organizace:

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Výsledovka                    https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Rozvaha                  https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Výkaz zisku a ztráty               https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Příloha

(dokumenty ke schválenému Závěrečnému účtu byly vyvěšeny dne 9.7.2024)

Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2023:

Do písemných dokumentů je možné nahlédnout v kanceláři OÚ Prostějovičky ve dnech: úterý od 13:00 hod do 18:00 hod a dále pak ve středu od 8:00 hod do 13:00 hod.

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Závěrečný účet obce za rok 2023         https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Rozvaha         https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Výkaz zisku a ztráty

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Fin 2-12                   https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Příloha             https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Dokumenty příspěvkové organizace:

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Výsledovka                    https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Rozvaha                  https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Výkaz zisku a ztráty               https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Příloha

(dokumenty k Závěrečnému účtu byly vyvěšeny dne 14.5.2024)


Finanční a rozpočtové dokumenty Mikroregionu Plumlovsko:

Návrh závěrečného účtu za rok 2023 (vyvěšeno dne 28.3.2024)


Změna č. 1 Územní plánu obce Prostějovičky:

Veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu obce Prostějovičky (dokumenty vyvěšeny dne 25.6.2024)

589918_I2a_ZCU_ZMENA1

589918_I2b_HLV_ZMENA1

589918_I2c_VPZ_ZMENA1

589918_I2d_DI_ZMENA1

589918_I2e_TI_ZMENA1

589918_II2a_KOV_ZMENA1

589918_II2b_SV_ZMENA1

589918_II2c_PF_ZMENA1

589918_I1_TEXT_SROVNAVACI_ZMENA1

589918_I1_TEXT_ZMENA1

589918_II1_TEXT_ZMENA1

589918_II1_ZPFTAB_ZMENA1


Pozemkové úpravy:

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav (vyvěšeno dne 26.6.2024)


Volby:

Volby do Evropského parlamentu:

Onámení o době a místě konání voleb (vyvěšeno dne 15.5.2024)

Jmenování zapisovatele pro volby do Evropského parlamentu (vyvěšeno dne 24.4.2024)

Informace o volebním okrsku pro volby do Evropského parlamentu (vyvěšeno dne 23.4.2024)

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise (vyvěšeno dne 8.4.2024)


Výroční zpráva:

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Výroční zpráva za rok 2023 (vyvěšeno dne 27.2.2024)

Kalendář akcí

Webmaster

Rezervace hřiště nebo posilovny

Rezervační systém slouží i pro rezervaci posilovny, kdy posilovnu možno rezervovat maximálně do 21:00 hod. Posilovna slouží převážně pro občany obce.

Na Vámi zadaný e-mail bude zasláno potvrzení, proto je nutné rezervace zadávat minimálně jeden den dopředu a nejlépe v pracovní den!

Pro občany z jiných obcí je pronájem hřiště zpoplatněn, pro bližší informace kontaktujte obecní úřad.

Zadat rezervaci

 

Provozní řád hřiště naleznete zde.

Provozní řád posilovny naleznete zde.

 

Copyright © 2008 Obec Prostějovičky. Kód a RS weto.cz webdesign.
Prohlášení o přístupnosti, Cookies, Prohlášení o ochraně soukromí