Úřední deska

Aktuální dokumenty roku 2019:

 

Pozvánky na zasedání:

Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva obce (vyvěšeno dne 15.10.2019)

 

Rozpočet obce na rok 2019 a Střednědobý výhled: 

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Schválený rozpočet na rok 2019 (vyvěšeno dne 9.1.2019)

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Schválený střednědobý výhled rozpočtu na léta 2020 a 2021 (vyvěšeno dne 9.1.2019)

 

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019 a Střednědobý výhled:

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Schválený rozpočet na rok 2019 (vyvěšeno dne 9.1.2019)

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Schválený střednědobý výhled rozpočtu na léta 2020 a 2021 (vyvěšeno dne 9.1.2019)

 

Záměry prodeje a pronájmu: 

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Záměr propachtování pohostinství (vyvěšno dne 26.9.2019)

Záměr propachtování prodejny smíšeného zboží (vyvěšeno dne 28.5.2019)

Záměr pronájmu pozemku (vyvěšeno dne 1.4.2019)

Záměr pronájmu (propachování) pozemku (vyvěšeno 1.4.2019)

 

Finanční a rozpočtové dokumenty obce:

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Oznámení (vyvěšeno dne 7.1.2019)

Rozpočtové opatření č.5 (vyvěšeno dne 10.10.2019)

Rozpočtové opatření č.4 (vyvěšeno dne 13.9.2019)

Rozpočtové opatření č.3 (vyvěšeno 18.7.2019)

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Rozpočtové opatření č. 2 (vyvěšeno dne 4.6.2019)

Rozpočtové opatření č.1 (vyvěšeno dne 15.5.2019)

 

Závěrečný účet obce za rok 2018 po schválení:

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Závěrečný účet obce za rok 2018         https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Rozvaha         https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Výkaz zisku a ztráty

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Fin 2-12                   https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Příloha             https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Dokumenty příspěvkové organizace:

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Výsledovka                    https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Rozvaha                  https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Výkaz zisku a ztráty               https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Příloha

 (dokumenty ke schválenému Závěrečnému účtu byly vyvěšeny dne 15.7.2019)

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018:

Do písemných dokumentů je možné nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Prostějovičky ve dnech: úterý od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 18:00 hod a dále pak ve středu od 8:00 do 16:00 hod.

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Závěrečný účet obce za rok 2018         https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Rozvaha         https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Výkaz zisku a ztráty

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Fin 2-12                   https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Příloha             https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Dokumenty příspěvkové organizace:

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Výsledovka                    https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Rozvaha                  https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Výkaz zisku a ztráty               https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Příloha

(dokumenty k Závěrečnému účtu byly vyvěšeny dne 22.5.2019)

 

Dražební vyhlášky:

Dražební vyhláška č.2 - FARMY EKO

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Dražební vyhláška č.1 - Novotný

 

Usnesení zastupitelstva obce:

Usnesení ze 6. zasedání zastupitelstva obce

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce

Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce

Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce

 

Zápisy ze zasedání: 

Zápis ze 6. zasedání zastupitelstva obce

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce

 

Volby:

Výsledky voleb do Evropského parlamentu

Oznámení o době a místě konání voleb (vyvěšeno dne 9.5.2019)

Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise (vyvěšeno dne 10.4.2019)

Informace o počtu a sídle volebních okrsků (vyvěšeno dne 9.4.2019)

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise (vyvěšeno dne 25.3.2019)

 

Finanční a rozpočtové dokumenty Mikroregionu Plumlovsko:

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Návrh Závěrečného účtu mikroregionu za rok 2018 (vyvěšeno dne 27.2.2019)

 

Finanční a rozpočtové dokumenty DSO myslejovické oblasti:

Závěrečný účet za rok 2018 po schválení (vyvěšen dne 15.7.2019)

Návrh Závěrečného účtu (vyvěšeno dne 4.6.2019):

Návrh Závěrečného účtu za rok 2018     Výkaz Fin 2-12    Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty    Příloha    Zpráva o výsledku přezkoumání

 

Výroční zprávy:

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Výroční zpráva za rok 2018 (vyvěšeno dne 27.2.2019)

 

Ostatní:

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Společné povolení revitalizace dolní nádrže v obci Prostějovičky (vyvěšeno dne 11.10.2019)

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Křenůvky, rozšíření DS NN, chaty (vyvěšeni dne 3.9.2019)


Kalendář akcí

Webmaster

Rezervace hřiště nebo posilovny

Rezervační systém slouží i pro rezervaci posilovny, kdy posilovnu možno rezervovat maximálně do 21:00 hod.

Na Vámi zadaný e-mail bude zasláno potvrzení, proto je nutné rezervace zadávat minimálně jeden den dopředu a nejlépe v pracovní den !

Pro občany z jiných obcí je pronájem hřiště zpoplatněn, pro bližší informace kontaktujte obecní úřad.

Zadat rezervaci

 

Provozní řád hřiště naleznete zde.

Provozní řád posilovny naleznete zde.

 

 
 

Copyright © 2008 Obec Prostějovičky. Kód a RS weto.cz webdesign.