obec Prostějovičky

Kalendář akcí

Zveme všechny na tradiční Rozsvícení vánočního stromu.

Webmaster

Rezervace hřiště nebo posilovny

Rezervační systém slouží i pro rezervaci posilovny, kdy posilovnu možno rezervovat maximálně do 21:00 hod. Posilovna slouží převážně pro občany obce.

Na Vámi zadaný e-mail bude zasláno potvrzení, proto je nutné rezervace zadávat minimálně jeden den dopředu a nejlépe v pracovní den!

Pro občany z jiných obcí je pronájem hřiště zpoplatněn, pro bližší informace kontaktujte obecní úřad.

Zadat rezervaci

 

Provozní řád hřiště naleznete zde.

Provozní řád posilovny naleznete zde.

 

Úřední deska

Aktuální dokumenty roku 2021:

 

Pozvánky na zasedání:

Pozvánka na 17. zasedání zastupitelstva obce (vyvěšeno dne 5.10.2021)

 

Návrh rozpočtu obce na rok 2021 a Střednědobý výhled:

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Návrh rozpočtu na rok 2022 (vyvěšeno dne 2.12.2021)

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2023 a 2024 (vyvěšeno dne 2.12.2021)


Komplexní pozemkové úpravy:

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Oznámení o zahájení řízení  - pozvánka na úvodní jednání (vyvěšeno dne 17.8.2021)


Územní plán:

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Oznámení o zahájení projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Prostějovičky (vyvěšeno dne 21.6.2021)

Zpráva o uplatňování Územního plánu Prostějovičky


Rozpočet obce na rok 2021 a Střednědobý výhled po schválení:

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Rozpočet obce na rok 2021 (vyvěšeno dne 19.1.2021)

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2022 a 2023 (vyvěšeno dne 19.1.2021)


Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2021 a Střednědobý výhled po schválení:

Rozpočet MŠ na rok 2021 (vyvěšeno dne 19.1.2021)

Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na léta 2022 a 2023 (vyvěšeno dne 19.1.2021)


Návrh rozpočtu obce na rok 2021 a Střednědobý výhled: 

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Návrh rozpočtu na rok 2021 (vyvěšeno dne 19.11.2020)

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Návrh štřednědobého výhledu rozpočtu na léta 2022 a 2023 (vyvěšeno dne 19.11.2020)

 
VaK svazku obcí PLUMLOV - Vícov

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 (vyvěšeno dne 27.1.2021)


Záměry prodeje a pronájmu:

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Záměr prodeje pozemku (vyvěšeno dne 18.10.2021)

Záměr prodeje pozemku (vyvěšeno dne 28.1.2021)


Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2020:

Do písemných dokumentů je možné nahlédnout v kanceláři OÚ Prostějovičky ve dnech: úterý od 13:00 hod do 18:00 hod a dále pak ve středu od 8:00 hod do 13:00 hod.

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Závěrečný účet obce za rok 2020         https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Rozvaha         https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Výkaz zisku a ztráty

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Fin 2-12                   https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Příloha             https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Dokumenty příspěvkové organizace:

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Výsledovka                    https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Rozvaha                  https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Výkaz zisku a ztráty               https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Příloha

(dokumenty k Závěrečnému účtu byly vyvěšeny dne 14.4.2021)


Závěrečný účet obce za rok 2020 po schválení:

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif  Závěrečný účet obce za rok 2020   https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Rozvaha         https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Výkaz zisku a ztráty

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Fin 2-12                   https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Příloha             https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Dokumenty příspěvkové organizace:

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Výsledovka                    https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Rozvaha                  https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Výkaz zisku a ztráty               https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Příloha

 (dokumenty ke schválenému Závěrečnému účtu byly vyvěšeny dne 31.5.2021)

 

Volby:

Oznámení o době a místě konání voleb (vyvěšeno dne 22.9.2021)

První zasedání okrskové volební komise

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise (vyvěšeno dne 27.8.2021)

Informace o počtu a sídle volebních okrsků (vyvěšeno dne 24.8.2021)

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do PS Parlamentu ČR

 

Finanční a rozpočtové dokumenty Mikroregionu Plumlovsko:

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023-2025 (vyvěšeno dne 25.11.2021)

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Návrh rozpočtu na rok 2022 (vyvěšeno dne 25.11.2021)

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Plumlovsko za rok 2020 (vyvěšeno dne 8.4.2021)


Finanční a rozpočtové dokumenty obce:

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Rozpočtové opatření č.7 (vyvěšeno dne 11.11.2021)

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Rozpočtové opatření č.6 (vyvěšeno dne 20.9.2021)

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Rozpočtové opatření č.5 (vyvěšeno 18.8.2021)

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Rozpočtové opatření č.4 (vyvěšeno dne 19.7.2021)

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Rozpočtové opatření č.3 (vyvěšeno 1.6.2021)

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Rozpočtové opatření č.2 (vyvěšeno dne 12.4.2021)

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Rozpočtové opatření č.1 (vyvěšeno dne 10.3.2021)


Usnesení zastupitelstva obce: 

Usnesení ze 16. zasedání zastupitelstva obce

Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce

Usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva obce


Zápisy ze zasedání:

Zápis ze 16. zasedání zastupitelstva obce

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce

Zápis ze 14. zasedání zastupitestva obce


Výroční zprávy:

Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2020


Ostatní:

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Oznámení o zahájení společného řízení novostavba rekreačního objektu

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Povolení k odběru podzemních vod a stavba studny Prostějovičky

 https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Vrtaná studna Prostějovičky

 
 
 
 
 

Kalendář akcí

Zveme všechny na tradiční Rozsvícení vánočního stromu.

Webmaster

Rezervace hřiště nebo posilovny

Rezervační systém slouží i pro rezervaci posilovny, kdy posilovnu možno rezervovat maximálně do 21:00 hod. Posilovna slouží převážně pro občany obce.

Na Vámi zadaný e-mail bude zasláno potvrzení, proto je nutné rezervace zadávat minimálně jeden den dopředu a nejlépe v pracovní den!

Pro občany z jiných obcí je pronájem hřiště zpoplatněn, pro bližší informace kontaktujte obecní úřad.

Zadat rezervaci

 

Provozní řád hřiště naleznete zde.

Provozní řád posilovny naleznete zde.

 

Copyright © 2008 Obec Prostějovičky. Kód a RS weto.cz webdesign.