Vojenský újezd Březina

 

Ohrožené prostory a Výnosy přednosty:

                                        

                  prosinec

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Aplikace rodenticidu Stutox II

Z důvodu extrémního přemnožení hlodavců na zemědělských i lesních pozemcích dojde na pozemcích na území vojenského újezdu Březina, které jsou ve správě VLS ČR, s.p., divize Plumlov, k aplikaci rodenticidu Stutox II v termínu od 15. září 2019 do 31. prosince 2019.

Prioritně budou ošetřeny oplocené porosty a porosty nejblíže hranici pole – les. Rodenticid ve formě granulí bude aplikován do pastí (plastových rour) zahrnutých do půdy, které budou označeny umístěním dřevěného kolíku o výšce cca 1 m. NEJEDNÁ SE O PLOŠNOU APLIKACI!

 

Upozorňujeme návštěvníky dočasně zpřístupněných prostor a ostatní osoby vstupující do vojenského újezdu Březina, aby se zdrželi jakékoliv manipulace s pastmi, neboť granule s přípravkem při kontaktu uvolňují zdraví nebezpečnou látku. Taktéž dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu s domácími zvířaty, které v tomto období mějte pod zvýšeným dohledem a přímou kontrolou.

                                                           

Mezinárodní cvičení Dark Blade

Upozornění přednosty:

Nařízení ÚÚř Březina č. 1/2019 -  dočasná úprava provozu na neveřejné komunikaci

  Mapa polyfunkčního využití území vojenského újezdu Březina od 1.8.2017 

  Mapa polyfunkčního využití od 1.7.2016

  Bezpečnostní okruhy - vyobrazení

    

Odkaz na stránky Vojenského újezdu Březina.

Kalendář akcí

Webmaster

Rezervace hřiště nebo posilovny

Rezervační systém slouží i pro rezervaci posilovny, kdy posilovnu možno rezervovat maximálně do 21:00 hod.

Na Vámi zadaný e-mail bude zasláno potvrzení, proto je nutné rezervace zadávat minimálně jeden den dopředu a nejlépe v pracovní den !

Pro občany z jiných obcí je pronájem hřiště zpoplatněn, pro bližší informace kontaktujte obecní úřad.

Zadat rezervaci

 

Provozní řád hřiště naleznete zde.

Provozní řád posilovny naleznete zde.

 

 
 

Copyright © 2008 Obec Prostějovičky. Kód a RS weto.cz webdesign.