obec Prostějovičky

Kalendář akcí

Webmaster

Rezervace hřiště nebo posilovny

Rezervační systém slouží i pro rezervaci posilovny, kdy posilovnu možno rezervovat maximálně do 21:00 hod. Posilovna slouží převážně pro občany obce.

Na Vámi zadaný e-mail bude zasláno potvrzení, proto je nutné rezervace zadávat minimálně jeden den dopředu a nejlépe v pracovní den!

Pro občany z jiných obcí je pronájem hřiště zpoplatněn, pro bližší informace kontaktujte obecní úřad.

Zadat rezervaci

 

Provozní řád hřiště naleznete zde.

Provozní řád posilovny naleznete zde.

 

Povinně zveřejňované informace


Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

    1. Název

        Obec Prostějovičky

    2. Důvod a způsob založení

 
    3. Organizační struktura

 
    4. Kontaktní spojení

        4.1 Kontaktní poštovní adresa
            oficiální
            Obec Prostějovičky
            Prostějovičky 67
            798 03 Plumlov

        4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
            oficiální
            Obec Prostějovičky
            Prostějovičky 67
            798 03 Plumlov

        4.3 Úřední hodiny
            Úterý: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00
            Středa: 8:00 - 16:00
           
        4.4 Telefonní čísla
            pevná linka: 588 002 279
            mobilní: 724 861 109
            
        4.5 Adresa internetových stránek
            oficiální: http://www.prostejovicky.cz

        4.6 Adresa podatelny
            oficiální
            Obec Prostějovičky
            Prostějovičky 67
            798 03 Plumlov

        4.7 Elektronická adresa podatelny
            podatelna: info@prostejovicky.cz (s elektronickým popisem)

        4.8 Datová schránka
            89hbx8i

    5. Případné platby lze poukázat

        Česká spořitelna, č.ú. 1502156309/0800

    6. IČO

        00288667

    7. Plátce daně z přidané hodnoty

        CZ00288667

    8. Dokumenty

        8.1 Seznamy hlavních dokumentů
        8.2 Rozpočet

    9. Žádosti o informace

  10. Příjem podání a podnětů

        10.1. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání
                  anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob
        10.2. Opravné prostředky
        10.3. Formuláře
        10.4. Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace
        Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace naleznete na Portálu veřejné správy.

    11. Předpisy

        11.1 Nejdůležitější používané předpisy
        11.2 Vydané právní předpisy

    12. Úhrady za poskytování informací

        12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
        12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

    13. Licenční smlouvy

        13.1 Vzory licenčních smluv
        13.2 Výhradní licence

    14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

        14.1. Rozsudky
        14.2. Výdaje na soudy
      

Kalendář akcí

Webmaster

Rezervace hřiště nebo posilovny

Rezervační systém slouží i pro rezervaci posilovny, kdy posilovnu možno rezervovat maximálně do 21:00 hod. Posilovna slouží převážně pro občany obce.

Na Vámi zadaný e-mail bude zasláno potvrzení, proto je nutné rezervace zadávat minimálně jeden den dopředu a nejlépe v pracovní den!

Pro občany z jiných obcí je pronájem hřiště zpoplatněn, pro bližší informace kontaktujte obecní úřad.

Zadat rezervaci

 

Provozní řád hřiště naleznete zde.

Provozní řád posilovny naleznete zde.

 

Copyright © 2008 Obec Prostějovičky. Kód a RS weto.cz webdesign.