obec Prostějovičky

Kalendář akcí

Webmaster

Rezervace hřiště nebo posilovny

Rezervační systém slouží i pro rezervaci posilovny, kdy posilovnu možno rezervovat maximálně do 21:00 hod. Posilovna slouží převážně pro občany obce.

Na Vámi zadaný e-mail bude zasláno potvrzení, proto je nutné rezervace zadávat minimálně jeden den dopředu a nejlépe v pracovní den!

Pro občany z jiných obcí je pronájem hřiště zpoplatněn, pro bližší informace kontaktujte obecní úřad.

Zadat rezervaci

 

Provozní řád hřiště naleznete zde.

Provozní řád posilovny naleznete zde.

 

Historie

Historie obce - nejdůležitější momenty


První spolehlivá zpráva o obci Prostějovičky je z roku 1347. Za Karla IV. došlo ke stabilizaci poměrů a právní postavení Prostějoviček je zaznamenáno v listině Petra z Rožmberka. Po smrti Jindřicha I. z Kravař připadlo plumlovské panství Petru z Rožmberka, příslušníku mocného jihočeského rodu erbu pětilisté růže. Roku 1377 přenechal Petr z Rožmberka vesnici Prostějovice (Prostyeiowiczie) Benešovi z Kravař. V zemských deskách se vyskytuje jméno Prostějoviček (Prostyeiuiczek) v roce 1384, kdy Petr z Kravař vložil Erhartovi z Kunštátu panství plumlovské. Pevným střediskem byl hrad Plumlov, který vybudoval Přemysl Otakar II pro svého syna Mikuláše Opavského. Ten však po smrti otce Plumlov s okolím prodal roku 1309 králi Janu Lucemburskému. Také on panství neudržel a Plumlov s okolím přešel do rukou mocného moravského rodu pánů z Kravař, erbu zavinuté střely.

Prostějovičky poté přešly do rukou drobné moravské šlechty. Období vlády drobné šlechty nad obcí končí r.1527. Tehdy Václav ze Šarova prodal Prostějovičky a jiné statky Janu z Perštejna, zvanému Bohatý. Tím se dostala obec do rámce panství plumlovského až do pádu feudalismu.

Rok 1848 znamenal pro moravskou vesnici mnoho. Byl to počátek velkého převratu v životě rolnictva zbaveného roboty, je to začátek českého politického života na Moravě, kdy po zrušení starého zřízení vedl obec volený starosta. V r.1854 došlo ke sporu při rozdělování obecních pozemků, podělili se o ně usedlí rolníci.

Nejvýznamnější událostí v životě obce tehdejších časů pak bylo budování kaple sv.Anny a získání povolení pro 5 mší ročně. Svůj kostel obec neměla, byla přifařena ke kostelu v Krumsíně. Poklidný život nepříjemně vzrušily požáry, kterých tehdy byla celá řada. Proto r.1901 byl založen sbor dobrovolných hasičů a náčelníkem byl F.Začal. Obecní domek č.12 byl přestavěn a sloužil na úschovnu stříkačky a věž na sušení hadic. Od r.1901 měla obec poštovnu u obchodníka v čísle 29. V tomto roce se začala stavět silnice z Prostějoviček do Křenůvek, která stála 24.072 korun. V r.1913 se konečně děti z Prostějoviček dočkaly místní školy, která byla dočasně umístěna v čísle 65 a prvním učitelem byl Hynek Kalabis ze Stínavy. Nová školní budova byla otevřena v roce 1914. První světová válka přinesla obci mnohé útrapy a oběti na životech mladých mužů, kterým byl v r.1929 odhalen pomník.

O rok později se obec rozšířila o část „Trávníky“. Stavba nových domů byla zásluhou píle a šetrnosti drobných lidí. V 30. letech byla provedena elektrifikace obce. V období hospodářské krize mnoho občanů doplatilo na neúspěšné hospodaření cukrovaru v Krumsíně, do kterého vložili své úspory.

V roce ohrožení republiky 1938 při květnové mobilizaci nastoupilo do zbraně 5 záložníků z obce. Na podzim téhož roku odjíždí ke svým útvarům dalších 26 mužů. Mnichovská zrada znamenala začátek smutného období – Protektorát Čechy a Morava. Protektorátní opatření: osídlování němci, odstranění výzdoby průčelí školy, uzavření vysokých škol, zavedení potravinových lístků, nucené dodávky naturálií, vyvlastnění stavení pro zaměstnance Vojenské správy v Dědicích. Do práce v Německu bylo nahnáno 20 mladých mužů a následovali další, vojenská střelnice se stala důležitým střediskem pro výcvik německých jednotek. Velké vzrušení v obci a okolí způsobilo bezprávné vystěhování obyvatel z obcí v okolí Otinovsi. Velký počet vypuzených občanů našlo útočiště v malé obci Prostějovičky.

Občané sabotují dodávky, podávají klamná hlášení a podporují skrytými zásobami hladovějící obyvatele měst, úřední a policejní prohlídky se téměř netrhnou, někteří obyvatelé Prostějoviček se zapojují do odboje – potraviny a šatstvem zásobují partyzány, poskytují jim přístřeší. Válka se chýlí ke konci, 23.dubna 1945 do obce přijíždí motomechanizované německé oddíly s tanky. Denně vyjíždějí na frontu k Vyškovu, přivážejí raněné i mrtvé a zajišťují zásobování. O tom, co se ve světě děje, se občané dozvídají z rozhlasu, který poslouchají na vlastní nebezpečí (hrozí trest smrti). Dne 8.května, kdy Němci podepsali kapitulaci, okupanti za obcí likvidují přebytečný vojenský materiál a v noci chvatně ustupují směrem k Benešovu.

Následující den 9.5.1945 v 10,25 hod. obec vítá sovětské vojáky slavobránou na rozcestí u kovárny, ale to už se píše nová historie Prostějoviček.

Tolik ve stručnosti pro ty, kteří už nejsou pamětníky.

Kalendář akcí

Webmaster

Rezervace hřiště nebo posilovny

Rezervační systém slouží i pro rezervaci posilovny, kdy posilovnu možno rezervovat maximálně do 21:00 hod. Posilovna slouží převážně pro občany obce.

Na Vámi zadaný e-mail bude zasláno potvrzení, proto je nutné rezervace zadávat minimálně jeden den dopředu a nejlépe v pracovní den!

Pro občany z jiných obcí je pronájem hřiště zpoplatněn, pro bližší informace kontaktujte obecní úřad.

Zadat rezervaci

 

Provozní řád hřiště naleznete zde.

Provozní řád posilovny naleznete zde.

 

Copyright © 2008 Obec Prostějovičky. Kód a RS weto.cz webdesign.