Archiv dokumentů rok 2017

Dokumenty roku 2017:

 

Pozvánky na zasedání:

Pozvánka na 25. zasedání zastupitelstva obce (vyvěšeno dne 6.12.2017)

 

Volby:

1. prezidenta republiky:

Oznámení o době a místě konání voleb (vyvěšeno dne 28.12.2017)

Pozvánka delegovaným členům na 1. zasedání okrskové volební komise

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

  Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise (vyvěšeno dne 9.11.2017)

2. do poslanecké sněmovny:

          Výsledky voleb

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise

Informace o počtu a sídle volebních okrsků (vyvěšeno dne 4.9.2017)

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise (vyvěšeno dne 11.8.2017)

 

Rozpočet obce na rok 2018 a Střednědobý výhled:

Návrh rozpočtu na rok 2018 (vyvěšeno dne 24.11.2017)

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2019, 2020 (vyvěšeno dne 24.11.2017)

Příloha k návrhu rozpočtu na rok 2018 (vyvěšeno dne 24.11.2018)

Finanční a rozpočtové dokumenty obce:

OZNÁMENÍ (vyvěšeno dne 14.3.2017)

Rozpočtové opatření č. 12 (vyvěšeno dne 26.1.2018)

Rozpočtové opatření č.11 (vyvěšeno dne 8.12.2017)

Rozpočtové opatření č.10 (vyvěšeno dne 21.11.2017)

Rozpočtové opatření č.9 (vyvěšeno dne 25.10.2017)

Rozpočtové opatření č.8 (vyvěšeno 4.9.2017)

Rozpočtové opatření č.7 (vyvěšeno dne 8.8.2017)

Rozpočtové opatření č.6 (vyvěšeno dne 31.7.2017)

Rozpočtové opatření č.5 (vyvěšeno 21.6.2017)

Rozpočtové opatření č.4 (vyvěšeno 5.6.2017)

Rozpočtové opatření č.3 (vyvěšeno dne 5.5.2017)

Rozpočtové opatření č.2 (vyvěšeno dne 14.3.2017)

Rozpočtové opatření č. 1 (vyvěšeno dne 14.3.2017)

 

Závěrečný účet obce za rok 2016 po schválení:

Závěrečný účet obce za rok 2016                                       Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty                  Příloha                   Fin 2-12

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

Přehled o přijatých dotacích

Dokumenty příspěvkové organizace:

Výsledovka        Rozvaha       Výkaz zisku a ztáty       Příloha

 (Schválené dokumenty k  Závěrečnému účtu byly vyvěšeny dne 10.6.2017)

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2016:

Do písemných dokumentů je možné nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Prostějovičky ve dnech: úterý od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 18:00 hod a dále pak ve středu od 8:00 do 16:00 hod.

Závěrečný účet obce za rok 2016                                       Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty                  Příloha                   Fin 2-12

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

Přehled o přijatých dotacích

Dokumenty příspěvkové organizace:

Výsledovka        Rozvaha       Výkaz zisku a ztáty       Příloha

 (dokumenty k Závěrečnému účtu byly vyvěšeny dne 17.5.2017)

 

Finanční a rozpočtové dokumenty mikroregionu Plumlovsko:

Návrh rozpočtu na rok 2018 (vyvěšeno dne 28.11.2017)

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020 (vyvěšeno dne 28.11.2017)

Rozpočtové opatření č.3 (vyvěšeno dne 5.6.2017)

Závěrečný účet Mikroregionu Plumlovsko (vyvěšeno dne 29.5.2017)

 

Záměry prodeje a pronájmu:

  Záměr pronájmu pohostinství (vyvěšeno dne 17.5.2017)

  Záměr pronájmu pohostinství (vyvěšeno dne 3.4.2017)

  Záměr pronájmu kanceláře (vyvěšeno dne 24.1.2017)

  

Usnesení zastupitelstva obce:

Usnesení zastupitelstva obce č.25

Usnesení zastupitelstva obce č.24

Usnesení zastupitelstva obce č.23

Usnesení zastupitelstva obce č.22

Usnesení zastupitelstva obce č.21

  Usnesení zastupitelstva obce č.20

 

Zápisy ze zasedání:

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce

Zápis z 24. zasedání zastupitelstva obce

Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce

 

Vyhlášky a nařízení:

Obecně závazná vyhláška č.1/2017 o nočním klidu (vyvěšeno dne 31.3.2017)

 

Sdružení obcí Plynovod myslejovické oblasti, v likvidaci:

Rozpočtové provizorium

Oznámení o zveřejnění

Závěrečný účet za rok 2016:

Příloha č.1                  Příloha č.2                 Příloha č.3

Příloha č.4

Rozpočet na rok 2017:

Rozpočet na rok 2017                Návrh rozpočtu 2017

Rozpočtový výhled na rok 2017 a 2018

Výroční zprávy:

Výroční zpráva za rok 2016 (vyvěšeno dne 24.2.2017)Jiné dokumenty:

SÚSŘ, oznámení o zahájení společného řízení novostavba rodinného domu a souvisejících staveb k.ú. Prostějovičky

Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2017

  Územní rozhodnutí vodovodní přípojky k.ú. Prostějovičky, Obec Prostějovičky

Kalendář akcí

VEPŘOVÝ HOD BOŽÍ

Pozvánku na nadcházející akci naleznete zde po rozkliknutí.

Webmaster

Rezervace hřiště nebo posilovny

Rezervační systém slouží i pro rezervaci posilovny, kdy posilovnu možno rezervovat maximálně do 21:00 hod.

Na Vámi zadaný e-mail bude zasláno potvrzení, proto je nutné rezervace zadávat minimálně jeden den dopředu a nejlépe v pracovní den !

Pro občany z jiných obcí je pronájem hřiště zpoplatněn, pro bližší informace kontaktujte obecní úřad.

Zadat rezervaci

 

Provozní řád hřiště naleznete zde.

Provozní řád posilovny naleznete zde.

 

 
 

Copyright © 2008 Obec Prostějovičky. Kód a RS weto.cz webdesign.