obec Prostějovičky

Kalendář akcí

Webmaster

Rezervace hřiště nebo posilovny

Rezervační systém slouží i pro rezervaci posilovny, kdy posilovnu možno rezervovat maximálně do 21:00 hod. Posilovna slouží převážně pro občany obce.

Na Vámi zadaný e-mail bude zasláno potvrzení, proto je nutné rezervace zadávat minimálně jeden den dopředu a nejlépe v pracovní den!

Pro občany z jiných obcí je pronájem hřiště zpoplatněn, pro bližší informace kontaktujte obecní úřad.

Zadat rezervaci

 

Provozní řád hřiště naleznete zde.

Provozní řád posilovny naleznete zde.

 

Archiv dokumentů rok 2021

Archiv dokumentů roku 2021:

 

Návrh rozpočtu obce na rok 2022 a Střednědobý výhled:

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Návrh rozpočtu na rok 2022 (vyvěšeno dne 2.12.2021)

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2023 a 2024 (vyvěšeno dne 2.12.2021)


Komplexní pozemkové úpravy:

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Oznámení o zahájení řízení  - pozvánka na úvodní jednání (vyvěšeno dne 17.8.2021)


Územní plán:

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Oznámení o zahájení projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Prostějovičky (vyvěšeno dne 21.6.2021)

Zpráva o uplatňování Územního plánu Prostějovičky


Rozpočet obce na rok 2021 a Střednědobý výhled po schválení:

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Rozpočet obce na rok 2021 (vyvěšeno dne 19.1.2021)

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2022 a 2023 (vyvěšeno dne 19.1.2021)


Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2021 a Střednědobý výhled po schválení:

Rozpočet MŠ na rok 2021 (vyvěšeno dne 19.1.2021)

Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na léta 2022 a 2023 (vyvěšeno dne 19.1.2021)


Návrh rozpočtu obce na rok 2021 a Střednědobý výhled: 

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Návrh rozpočtu na rok 2021 (vyvěšeno dne 19.11.2020)

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Návrh štřednědobého výhledu rozpočtu na léta 2022 a 2023 (vyvěšeno dne 19.11.2020)

 
VaK svazku obcí PLUMLOV - Vícov

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 (vyvěšeno dne 27.1.2021)


Záměry prodeje a pronájmu:

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Záměr prodeje pozemku (vyvěšeno dne 18.10.2021)

Záměr prodeje pozemku (vyvěšeno dne 28.1.2021)


Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2020:

Do písemných dokumentů je možné nahlédnout v kanceláři OÚ Prostějovičky ve dnech: úterý od 13:00 hod do 18:00 hod a dále pak ve středu od 8:00 hod do 13:00 hod.

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Závěrečný účet obce za rok 2020         https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Rozvaha         https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Výkaz zisku a ztráty

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Fin 2-12                   https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Příloha             https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Dokumenty příspěvkové organizace:

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Výsledovka                    https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Rozvaha                  https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Výkaz zisku a ztráty               https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Příloha

(dokumenty k Závěrečnému účtu byly vyvěšeny dne 14.4.2021)


Závěrečný účet obce za rok 2020 po schválení:

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif  Závěrečný účet obce za rok 2020   https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Rozvaha         https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Výkaz zisku a ztráty

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Fin 2-12                   https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Příloha             https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Dokumenty příspěvkové organizace:

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Výsledovka                    https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Rozvaha                  https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Výkaz zisku a ztráty               https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Příloha

 (dokumenty ke schválenému Závěrečnému účtu byly vyvěšeny dne 31.5.2021)

 

Volby:

Oznámení o době a místě konání voleb (vyvěšeno dne 22.9.2021)

První zasedání okrskové volební komise

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise (vyvěšeno dne 27.8.2021)

Informace o počtu a sídle volebních okrsků (vyvěšeno dne 24.8.2021)

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do PS Parlamentu ČR

 

Obecně závazné vyhlášky obce

Obecně závazná vyhláška obce o stanovení obecního systému odpadového hospodářství  (vyvěšeno dne 22.12.2021)

Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (vyvěšeno dne 22.12.2021)

 

Finanční a rozpočtové dokumenty Mikroregionu Plumlovsko:

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023-2025 (vyvěšeno dne 25.11.2021)

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Návrh rozpočtu na rok 2022 (vyvěšeno dne 25.11.2021)

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Plumlovsko za rok 2020 (vyvěšeno dne 8.4.2021)


Finanční a rozpočtové dokumenty obce:

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Rozpočtové opatření č.9 (vyvěšeno dne 13.1.2022)

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Rozpočtové opatření č.8 (vyvěšeno dne 13.1.2022)

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Rozpočtové opatření č.7 (vyvěšeno dne 11.11.2021)

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Rozpočtové opatření č.6 (vyvěšeno dne 20.9.2021)

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Rozpočtové opatření č.5 (vyvěšeno 18.8.2021)

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Rozpočtové opatření č.4 (vyvěšeno dne 19.7.2021)

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Rozpočtové opatření č.3 (vyvěšeno 1.6.2021)

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Rozpočtové opatření č.2 (vyvěšeno dne 12.4.2021)

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Rozpočtové opatření č.1 (vyvěšeno dne 10.3.2021)


Usnesení zastupitelstva obce: 

Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce

Usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce

Usnesení ze 16. zasedání zastupitelstva obce

Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce

Usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva obce


Zápisy ze zasedání:

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce

Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce

Zápis ze 16. zasedání zastupitelstva obce

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce

Zápis ze 14. zasedání zastupitestva obce


Výroční zprávy:

Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2020


Ostatní:

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Oznámení o zahájení společného řízení novostavba rekreačního objektu

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Povolení k odběru podzemních vod a stavba studny Prostějovičky

 https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Vrtaná studna Prostějovičky

 
 
 
 
 

Kalendář akcí

Webmaster

Rezervace hřiště nebo posilovny

Rezervační systém slouží i pro rezervaci posilovny, kdy posilovnu možno rezervovat maximálně do 21:00 hod. Posilovna slouží převážně pro občany obce.

Na Vámi zadaný e-mail bude zasláno potvrzení, proto je nutné rezervace zadávat minimálně jeden den dopředu a nejlépe v pracovní den!

Pro občany z jiných obcí je pronájem hřiště zpoplatněn, pro bližší informace kontaktujte obecní úřad.

Zadat rezervaci

 

Provozní řád hřiště naleznete zde.

Provozní řád posilovny naleznete zde.

 

Copyright © 2008 Obec Prostějovičky. Kód a RS weto.cz webdesign.