obec Prostějovičky

Kalendář akcí

Webmaster

Rezervace hřiště nebo posilovny

Rezervační systém slouží i pro rezervaci posilovny, kdy posilovnu možno rezervovat maximálně do 21:00 hod. Posilovna slouží převážně pro občany obce.

Na Vámi zadaný e-mail bude zasláno potvrzení, proto je nutné rezervace zadávat minimálně jeden den dopředu a nejlépe v pracovní den!

Pro občany z jiných obcí je pronájem hřiště zpoplatněn, pro bližší informace kontaktujte obecní úřad.

Zadat rezervaci

 

Provozní řád hřiště naleznete zde.

Provozní řád posilovny naleznete zde.

 

Olomoucký kraj

 

Dotace Olomouckého kraje 2022 - POV 2022 ((Obci Prostějovičky byla v rámci Programu obnovy venkova 2022 (Podpora přípravy projektové dokumentace) poskytnuta dotace ve výši 184.000,- Kč na částečnou úhradu pořízení I. etapy projektové dokumentace „Prostějovičky – splašková kanalizace a ČOV“)).

Dotace Olomouckého kraje 2022 pro JSDH Prostějovičky   (Obci Prostějovičky byla v rámci  dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Prostějovičky poskytnuta částka 27.800,- Kč. Dotace byla použita pořízení ochranných prostředků pro hasiče).

Dotace Olomouckého kraje 2021 pro JSDH Prostějovičky   (Obci Prostějovičky byla v rámci  dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Prostějovičky poskytnuta částka 26.000,- Kč. Dotace byla použita načástečnou úhradu nákupu prostředků na hašení a čerpání).

Dotace Olomouckého kraje 2021 - POV 2021 (Obci Prostějovičky, byla v rámci Programu obnovy venkova 2021 poskytnuta dotace ve výši 100.000,- Kč na částečnou úhradu čisté mzdy zaměstnance prodejny smíšeného zboží v Prostějovičkách).

Dotace Olomouckého kraje 2021 - POV 2021
(Obci Prostějovičky, byla v rámci Programu obnovy venkova 2021 poskytnuta dotace ve výši 144.000,- Kč na akci „Výměna střešní krytiny na budově prodejny smíšeného zboží“).

Dotace Olomouckého kraje 2020 - POV 2020 (Podpora venkovských prodejen)


Dotace Olomouckého kraje 2020 - POV 2020 (Podpora budování a a obnovy infrastruktury
obce)

Dotace Olomouckého kraje 2020 pro JSDH Prostějovičky

 

Dotace Olomouckého kraje 2019 - POV 2019 (Podpora venkovských prodejen)

  

Dotace Olomouckého kraje 2019 - POV 2019 (Podpora budování a a obnovy infrastruktury obce)


Dotace Olomouckého kraje 2019 - POV 2019 (Podpora přípravy projektové dokumentace)

 

Dotace Olomouckého kraje 2019 pro JSDH Prostějovičky

 

Dotace Olomouckého kraje 2019 na propojení vrtu HV2

 


 


Kalendář akcí

Webmaster

Rezervace hřiště nebo posilovny

Rezervační systém slouží i pro rezervaci posilovny, kdy posilovnu možno rezervovat maximálně do 21:00 hod. Posilovna slouží převážně pro občany obce.

Na Vámi zadaný e-mail bude zasláno potvrzení, proto je nutné rezervace zadávat minimálně jeden den dopředu a nejlépe v pracovní den!

Pro občany z jiných obcí je pronájem hřiště zpoplatněn, pro bližší informace kontaktujte obecní úřad.

Zadat rezervaci

 

Provozní řád hřiště naleznete zde.

Provozní řád posilovny naleznete zde.

 

Copyright © 2008 Obec Prostějovičky. Kód a RS weto.cz webdesign.