Archiv dokumentů rok 2018

Dokumenty roku 2018:

 

 

Komplexní pozemkové úpravy:

Zahájení aktualizace BPEJ v k.ú. Prostějovičky (vyvěšeno dne 8.3.2018)

  Aktualizace BPEJ v k.ú.Prostějovičky - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti (vyvěšeno dne 8.3.2018)

 

Rozpočet obce na rok 2019 a Střednědobý výhled:

Návrh rozpočtu na rok 2019 (vyvěšeno dne 23.11.2018)

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2020, 2021 (vyvěšeno dne 23.11.2018)

 

Rozpočet obce na rok 2018 a Střednědobý výhled:

Schválený rozpočet na rok 2018 (vyvěšeno dne 9.1.2018)

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na léta 2019, 2020 (vyvěšeno dne 9.1.2018 )

 

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018 a Střednědobý výhled:

Schválený rozpočet na rok 2018 (vyvěšeno dne 10.1.2018)

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na léta 2019, 2020 (vyvěšeno dne10.1.2018 )

 

Finanční a rozpočtové dokumenty obce:

OZNÁMENÍ (vyvěšeno dne 9.1.2018)

Rozpočtové opatření č.13 (vyvěšeno dne 17.1.2019)

Rozpočtové opatření č.12 (vyvěšeno dne 10.12.2018)

Rozpočtové opatření č.11 (vyvěšeno dne12.11.2018)

Rozpočtové opatření č.10 (vyvěšeno dne 16.10.2018)

Rozpočtové opatření č.9 (vyvěšeno dne 16.10.2018)

Rozpočtové opatření č.8 (vyvěšeno dne 13.9.2018)

Rozpočtové opatření č.7 (vyvěšeno dne 8.8.2018)

Rozpočtové opatření č.6 (vyvěšeno dne 4.7.2018)

Rozpočtové opatření č.5 (vyvěšeno dne 30.5.2018)

Rozpočtové opatření č.4 (vyvěšeno dne 17.5.2018)

Rozpočtové opatření č.3 (vyvěšeno dne 5.4.2018)

Rozpočtové opatření č.2 (vyvěšeno dne 20.3.2018)

Rozpočtové opatření č.1 (vyvěšeno dne 28.2.2018)

 

Volby 2018:

Výsledky voleb do zastupitelstva obce

Výsledky voleb do 1/3 Senát - I. a II. kolo

Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstva obce a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky (vyvěšeno dne 20.9.2018)

Informace o počtu a sídle volebních okrsků (vyvěšeno dne 21.8.2018)

Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise (vyvěšeno dne 21.8.2018)

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise (vyvěšeno dne 6.8.2018)

Informace k volbám do zastupitelstva obce (vyvěšeno dne 13.7.2018)

 Výsledky volby prezidenta České republiky - II.kolo

Výsledky volby prezidenta České republiky - I.kolo

 

Závěrečný účet obce za rok 2017 po schválení:

Závěrečný účet obce za rok 2017        Rozvaha         Výkaz zisku a ztráty

Fin 2-12              Příloha         Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Dokumenty příspěvkové organizace:

Výsledovka        Rozvaha       Výkaz zisku a ztáty       Příloha

 (dokumenty ke schválenému Závěrečnému účtu byly vyvěšeny dne 23.6.2018)

 

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017:

Do písemných dokumentů je možné nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Prostějovičky ve dnech: úterý od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 18:00 hod a dále pak ve středu od 8:00 do 16:00 hod.

Závěrečný účet obce za rok 2017        Rozvaha         Výkaz zisku a ztráty

Fin 2-12              Příloha         Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Dokumenty příspěvkové organizace:

Výsledovka        Rozvaha       Výkaz zisku a ztáty       Příloha

 (dokumenty k Závěrečnému účtu byly vyvěšeny dne 21.5.2018)

 

Dražební vyhlášky:

Dražební vyhláška 3 - Farmy Eko

Dražební vyhláška 2- Prokonzulta

Dražební vyhláška 1 - Karon

 

Usnesení zastupitelstva obce:

Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce

Usnesení z 1. zasedání zastupitelstva obce

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce

Usnesení z 30. zasedání zastupitelstva obce

Usnesení z 29. zasedání zastupitelstva obce

Usnesení z 28. zasedání zastupitelstva obce

Usnesení z 27. zasedání zastupitelstva obce

Usnesení z 26. zasedání zastupitelstva obce

 

Zápisy ze zasedání:

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce

Zápis z 30. zasedání zastupitelstva obce

Zápis z 29. zasedání zastupitelstva obce

Zápis z 28. zasedání zastupiteltva obce

Zápis z 27.zasedání zastupitelstva obce

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva obce

 

Finanční a rozpočtové dokumenty DSO myslejovické oblasti:

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019

 

Závěrečný účet po schválení (vyvěšeno dne 29.6.2018) :

Závěrečný účet za rok 2017     Výkaz Fin 2-12    Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty    Příloha    Zpráva o výsledku přezkoumání

 

Návrh Závěrečného účtu (vyvěšeno dne 11.6.2018):

Návrh Závěrečného účtu za rok 2017     Výkaz Fin 2-12    Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty    Příloha    Zpráva o výsledku přezkoumání

 

Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů DSO pro rok 2018 (vyvěšeno dne 30.3.2018)

 Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 -2020 po schválení (vyvěšeno dne 30.4.2018)

 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019 - 2020 (vyvěšeno dne 28.3.2018)

 Schválený rozpočet DSO na rok 2018 (vyvěšeno dne 30.4.2018)

 Návrh rozpočtu DSO na rok 2018 (vyvěšeno dne 25.3.2018)

 

Záměry prodeje a pronájmu:

Záměr na propachtování (pronájmu) obchodu (vyvěšeno 13.11.2018)

Záměr prodeje 2 částí pozemku 86/16 (vyvěšeno dne 7.8.2018)

Záměr na propachtování (pronájmu) pohostinství (vyvěšeno dne 5.3.2018)

  

Finanční a rozpočtové dokumenty Mikroregionu Plumlovsko:

Návrh rozpočtu Mikroregionu Plumlovsko na rok 2019 (vyvěšeno dne 22.11.2018)

Závěrečný účet Mikroregionu Plumlovsko za rok 2017 po schválení

Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Plumlovsko za rok 2017 (vyvěšeno dne 24.4.2018)

Oznámení o zveřejnění dokumentů (vyvěšeno dne 21.11.2018)

Výroční zprávy:

  Výroční zpráva za rok 2017

Jiné:

Společné rozhodnutí, objekt k rekreaci, k.ú. Prostějovičky (vyvěšeno dne 22.11.2018)

Kalendář akcí

Webmaster

Rezervace hřiště nebo posilovny

Rezervační systém slouží i pro rezervaci posilovny, kdy posilovnu možno rezervovat maximálně do 21:00 hod.

Na Vámi zadaný e-mail bude zasláno potvrzení, proto je nutné rezervace zadávat minimálně jeden den dopředu a nejlépe v pracovní den !

Pro občany z jiných obcí je pronájem hřiště zpoplatněn, pro bližší informace kontaktujte obecní úřad.

Zadat rezervaci

 

Provozní řád hřiště naleznete zde.

Provozní řád posilovny naleznete zde.

 

 
 

Copyright © 2008 Obec Prostějovičky. Kód a RS weto.cz webdesign.