Archiv dokumentů rok 2016

Dokumenty roku 2016:

PROPAGACE:

Olomoucký kraj v rámci "Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje", dotačního titulu č.2 "Výstavba a dostavba vodovodů pro veřejnou potřebu a úpraven vod"  poskytl Obci Prostějovičky investiční dotaci ve výši 1.000.000,- Kč na spolufinancování projektu „Vodovod Prostějovičky“.

 

Pozvánky na zasedání:

  Pozvánka na 19.zasedání

 

Volby do zastupitelstev krajů:

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje ve dnech 7. a 8.října 2016

Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise (23.8.2016)

Informace o počtu a sídle volebních okrsků (vyvěšeno dne 23.8.2016)

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupiteltev krajů (vyvěšeno dne 8.8.2016)

 

Veřejná výzva:

Výběrové řízení na zaměstnance OÚ (vyvěšeno dne 30.6.2016)

 

Finanční a rozpočtové dokumenty:

Rozpočtový výhled obce Prostějovičky na léta 2018,2019 po schválení (vyvěšeno dne 9.1.2017)

Rozpočet obce Prostějovičky po schválení (vyvěšeno 9.1.2017)

Návrh rozpočtového výhledu obce Prostějovičky na léta 2018, 2019 (vyvěšeno dne 7.12.2016)

Návrh rozpočtu obce Prostějovičky na rok 2017 (vyvěšeno dne 7.12.2016)

Návrh rozpočtu Mikroregionu Plumlovsko na rok 2017 (vyvěšeno dne 29.11.2016)

Závěrečný účet Mikroregionu Plumlovsko za rok 2015 (vyvěšeno dne 6.5.2016)

Návrh rozpočtu Sdružení obcí Myslejovické oblasti (vyvěšeno dne 17.3.2016)

 
 

Závěrečný účet obce za rok 2015:

Přílohu závěrečného účtu tvoří účetní a finanční výkazy Obce Prostějovičky (rozvaha a účetní výkazy příspěvkové organizace – MŠ Prostějovičky). Do písemných dokumentů je možné nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Prostějovičky ve dnech: úterý od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 18:00 hod a dále pak ve středu od 8:00 do 16:00 hod.

  Závěrečný účet za rok 2015

  Rozvaha                                Výkaz zisku a ztráty                    Příloha

  Výsledovka, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty pro příspěvkové organizace

  Fin 2-12M

  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Prostějovičky za rok 2015  

    Přehled o přijatých dotacích a poskytnutých příspěvcích za rok 2015

  (všechny dokumenty k Závěrečnému účtu, byly vyvěšeny dne 30.3.2016)


 

Záměry prodeje a pronájmu:

Záměr pronájmu prodejny smíšeného zboží (vyvěšeno dne 29.7.2016)

Záměr pronájmu prodejny smíšeného zboží (vyvěšeno dne 16.5.2016)

Záměr prodeje pozemku (vyvěšeno dne 9.3.2016)

Záměr pronájmu pozemku (vyvěšeno dne 9.3.2016)

Záměr pronájmu kanceláře (vyvěšeno dne 28.1.2016)

  

Usnesení zastupitelstva obce:

Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce

Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce

Usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce

Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce

Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce

Usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva obce

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce

 

Zápisy ze zasedání:

Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce

Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce

Zápis z 16. zasedání zastupitelsva obce

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce

Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce

Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce

 

Výroční zprávy:

Výroční zpráva za rok 2015 (vyvěšeno dne 15.2.2016)

 

Sdružení obcí Plynovod myslejovické oblasti, v likvidaci:

Závěrečný účet za rok 2015     Rozvaha k 31.12.2015

Příloha k účetní závěrce   Výkaz FIN 2-12M  

Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2015     Výkaz zisku a ztráty za rok 2015

  Záměr převodu majetku

 

Jiné dokumenty:

Oznámení o zahájení územního řízení, vodovodní přípojky k.ú. Prostějovičky (vyvěšeno dne 30.11.2016)

  Územní rozhodnutí, změna stavby před dokončením, vodovod Prostějovičky (vyvěšeno dne 11.8.2016)

  Územní rozhodnutí-přípojka NN Jurková, k.ú. Prostějovičky

   Oznámení o uzavření VPS, Pojezný Prostějovičky

  Oznámení o zahájení (změny) územního rozhodnutí, vodovod, k.ú. Prostějovičky, Obec Prostějovičky (vyvěšeno dne 3.6.2016)

   Návrh Aktualizace č.2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (vyvěšeno dne 17.3.2016)

Kalendář akcí

Webmaster

Rezervace hřiště nebo posilovny

Rezervační systém slouží i pro rezervaci posilovny, kdy posilovnu možno rezervovat maximálně do 21:00 hod.

Na Vámi zadaný e-mail bude zasláno potvrzení, proto je nutné rezervace zadávat minimálně jeden den dopředu a nejlépe v pracovní den !

Pro občany z jiných obcí je pronájem hřiště zpoplatněn, pro bližší informace kontaktujte obecní úřad.

Zadat rezervaci

 

Provozní řád hřiště naleznete zde.

Provozní řád posilovny naleznete zde.

 

 
 

Copyright © 2008 Obec Prostějovičky. Kód a RS weto.cz webdesign.